SỔ TAY HỎI ĐÁP OCOP

Trích yếu: Sổ tay hỏi đáp Ocop


Mã số:


Cơ quan ban hành: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


Người ký:


Ngày ban hành: Quý IV – năm 2020


Loại văn bản: Sổ tay hỏi – đáp


Lĩnh vực: nông nghiệp


Đính kèm: SO_TAY_HOI_DAP_OCOP

2 thoughts on “SỔ TAY HỎI ĐÁP OCOP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *