NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA – SÂM NGỌC LINH

Sâm Ngọc Linh là loại cây dược liệu đặc hữu có giá trị cao của vùng núi Ngọc Linh tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Do công dụng rất tốt cho sức khỏe con người, giá trị kinh tế cao nên sâm Ngọc Linh đã và đang bị khai thác cạn kiệt có nguy cơ tuyệt chủng mất nguồn gen quý hiếm. Trước tình hình đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thủ Tướng chính phủ đã phê duyệt đưa cây Sâm Việt Nam là sản phẩm thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2017). Để phát triển cây sâm Ngọc Linh trở thành cây kinh tế mạnh xứng tầm là sản phẩm Quốc gia, để phát triển bền vững nguồn tài nguyên trên cơ sở sử dụng hiệu quả tiềm năng về điều kiện tự nhiên và xã hội thì việc giải quyết vấn đề sản xuất cây giống, biện pháp kỹ thuật trồng trọt là hết sức cần thiết và cấp bách.
Từ nhu cầu thực tiễn nêu trên, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum đã xây dựng dự án “Hoàn thiện quy trình ứng dụng chỉ thị phân tử và công nghệ phá ngủ nghỉ trong sản xuất giống ổn định, hiệu quả và canh tác Sâm Ngọc Linh tập trung trong nhà màn”. Hiện tại dự án đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và nằm trong Danh mục Dự án khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ của sản phẩm quốc gia “Sâm Việt Nam” với tổng số vốn thực hiện ước tính lên tới hơn 70 tỷ đồng với thời gian thực hiện dự kiến kéo dài trong 03 năm.


Dự án cũng là sự kế thừa kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học và cơ sở vật chất của nhóm nghiên cứu Viện Di truyền Nông nghiệp, đặc biệt kế thừa kết quảnghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử phục vụ giám định, khai thác và phát triển sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis)” Mã số: ĐTĐL.CN-29/16 cụ thể: (i) Đề tài đã xây dựng được bộ chỉ thị phân tử đặc hiệu sử dụng để chọn lọc sâm Ngọc Linh. (ii) Bước đầu đã có kinh nghiệm về biện pháp kỹ thuật trong việc nhân giống và trồng lưu giữ cây trên vườn ươm.
Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là sử dụng công nghệ chỉ thị phân tử để tuyển chọn và xây dựng vườn giống gốc phục vụ sản xuất cây giống sâm Ngọc Linh đủ tiêu chuẩn. Dự án được triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội đặc biệt cho đồng bào dân tộc. Dự án sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỉ trọng ngành thương mại dịch vụ và cải thiện nguồn tài chính của tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, có thu nhập ổn định nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Dự án thực hiện thành công sẽ mở ra khả năng lớn để phát triển thị trường sâm Ngọc Linh trong và ngoài nước. Các quy trình sản xuất giống, nhận dạng giống sâm Ngọc Linh, trồng và chăm sóc sâm và các sản phẩm thuốc từ cây sâm có nhu cầu thị trường cao./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *